Správa o transparentnosti v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z.

 

Ako audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, okrem iného aj subjektov verejného záujmu, AUDIT - EXPERT, s.r.o. zverejňuje túto ročnú správu o transparentnosti v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Všetky informácie uvedené v najnovšej správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej spoločnosti k 31. decembru 2018, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Posledná aktualizácia stránky 28. apríla 2019.

 

Prílohy:

sprava-o-transparentnosti-2018.pdf

aktualizovana-sprava-o-transparentnosti-2017.pdf

sprava-o-transparentnosti-2017.pdf

sprava-o-transparentnosti-2016.pdf