Správa o transparentnosti 

 

Ako audítorská spoločnosť, ktorá vykonáva štatutárne audity individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky, okrem iného aj subjektov verejného záujmu, AUDIT - EXPERT, s.r.o. zverejňuje ročnú správu o transparentnosti v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Všetky informácie uvedené v najnovšej správe sa vzťahujú na situáciu audítorskej spoločnosti k 31. decembru 2023, pokiaľ nie je uvedené inak. Posledná aktualizácia stránky 25. apríla 2024.

 

Prílohy:

sprava-o-transparentnosti-2023.pdf

sprava-o-transparentnosti-2022.pdf

sprava-o-transparentnosti-2021.pdf

aktualizovana-sprava-o-transparentnosti-2020.pdf

sprava-o-transparentnosti-2020.pdf

aktualizovana-sprava-o-transparentnosti-2018.pdf

sprava-o-transparentnosti-2018.pdf